emotion.edu.pl

Wybrane opinie

METLIFE AMPLICO Niniejszym zaświadczamy, że Pani Małgorzata Kniaź zrealizowała dla różnych Spółek Grupy MetLife Amplico cykl warsztatów grupowych oraz sesji coachingów indywidualnych jako trener, facylitator i coach. Zakres tematyczny przeprowadzonych zajęć obejmował m.in. takie obszary jak: Zarządzanie zmianą, Zarządzanie czasem, Budowanie współpracy w zespołach, Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Wysoko oceniamy jakość pracy Pani Kniaź ze względu na jej profesjonalne podejście do klienta, trafne metody pracy grupowej i indywidualnej. Na szczególne uznanie zasługuje sposób w jaki Małgorzata Kniaź wspiera i towarzyszy nam we wdrażaniu nowych umiejętności i zachowań w pracy. Uważamy ją za godną polecenia każdemu, kto szuka profesjonalnego partnera do współpracy.
Dyrektor Departamentu HR
METLIFE AMPLICO
KINGFISHER SOURCING EASTERN EUROPE Informujemy, iż KINGFISHER Sourcing Eastern Europe Sp. z o.o. była odbiorcą cyklu szkoleń zorganizowanych i dostarczonych przez firmę EMOTION w miesiącach październik – listopad 2012. Uczestnikami warsztatów „Sztuka Prezentacji” oraz „Wystąpienia Publiczne” byli pracownicy i menedżerowie różnych departamentów naszej firmy.

Jesteśmy wysoce zadowoleni zarówno z poziomu obsługi, jak i jakości merytorycznej programów. Wszystkie zrealizowane zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte i ocenione przez naszych pracowników, a ich rezultaty po dziś dzień wdrażane są w życie.
Acting HR Manager
KINGFISHER SOURCING EASTERN EUROPE Sp. z o.o.
SOFTEX Data S.A. Z wielką przyjemnością rekomendujemy usługi szkoleniowe firmy EMOTION, jako solidnego i profesjonalnego partnera. EMOTION zrealizowała dla naszego zespołu sprzedawców warsztaty z zakresu Sprzedaży i Obsługi Klienta. Miały one interaktywny charakter, dzięki czemu angażowały zespół do współpracy. Zawierały także elementy coachingu grupowego, które okazały się cennym doświadczeniem dla uczestników szkolenia. Wszystkie zajęcia zostały bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez naszych pracowników.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, ciekawych metod szkoleniowych oraz wysokiej jakości i skuteczności przygotowanych programów.
Prezes Zarządu
SOFTEX Data S.A.
Przewodniczący Konwentu Business Center Club Polska
Amplico Life S.A. Jesienią 2011 roku firma EMOTION przeprowadzila dla pracowników Departamentu Obsługi Klienta firmy Amplico Life S.A. cykl szkoleń „Trening antystresowy. Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”.

Już na etapie zapytania ofertowego firma EMOTION wykazała się wysokim profesjonalizmem przeprowadzając szczegółowy wywiad dotyczący naszych potrzeb oraz przygotowując najlepszą, pod kątem merytorycznym, ofertę w konkursie. Same szkolenia były wysoce profesjonalne, inspirujące i zawierały kluczowe elementy, niezwykle cenne zarówno dla pracowników, jak i menedżerów działu. Zajęcia były poprowadzone w bardzo dobrej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej otwartości.

Trener zapewnił wsparcie naszemu zespołowi również po szkoleniach. Dzięki temu pracownicy zaangażowali się w dodatkowe projekty, których idea zrodziła się podczas warsztatów.

Z pełnym przekonaniem, możemy polecić firmę EMOTION jako solidnego partnera i dostawcę usług na najwyższym poziomie.
Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta
Amplico Life S.A.
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Nasza dotychczasowa współpraca z firmą EMOTION zaowocowała m.in. realizacją dużego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu firma EMOTION przeprowadziła cykl szkoleń z zakresu metodologii zarządzania projektem społecznym oraz doradztwa zawodowego dotyczącego zarządzania zespołem i wizerunku organizacji.

Szkolenia były realizowane od marca 2011 do czerwca 2012 roku, w formie 8 godzinnych warsztatów i dotyczyły m.in. takich obszarów, jak: Zarządzanie czasem z elementami planowania i organizacji pracy, Budowanie wizerunku organizacji i pracownika, Efektywna komunikacja i wystąpienia publiczne, Inteligencja społeczna i emocjonalna w organizacjach.

Dodatkowo w ramach projektu Pani Małgorzata Kniaź przeprowadziła 264 godziny coachingu indywidualnego. Wszystkie zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników projektu w ramach ankiet ewaluacyjnych oraz wywiadów. Według opinii odbiorców sesje coachingowe stanowiły dla nich dużą inspirację i pomoc w dalszym rozwoju zawodowym i osobistym.

Dziękując Pani Małgorzacie Kniaź za jej wielkie zaangażowanie, profesjonalizm oraz serce okazane uczestnikom projektu, polecamy jej usługi innym firmom i instytucjom.
KANCLERZ
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Brian Tracy International Sp. z o.o. Pani Małgorzata Kniaź, współpracując z naszą firmą jako trener, poprowadziła flagowy program szkoleniowy Brian Tracy International „Maksimum Osiągnięć“, oceniany na rynku jako jeden z najlepszych programów dotyczących rozwoju zawodowego i osobistego. Zajęcia zrealizowane zostały w formie szkoleń otwartych. Uczestnicy ocenili je jako niezwykle inspirujące, profesjonalne, twórcze, motywujące i zachęcające do pozytywnej zmiany.

Z przyjemnością rekomendujemy Panią Małgorzatę Kniaź, jako trenera z dużym doświadczeniem biznesowym, pasją, wyśmienitym warsztatem trenerskim oraz umiejętnością nawiązywania znakomitego kontaktu z uczestnikami szkoleń.
Prezes Zarządu
Brian Tracy International Sp. z o.o.
Zakład Doskonalenia Zawodowego EMOTION przeprowadziła dla kadry menedżerskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego projekt zatytułowany „Coaching- nowe możliwości zarządzania i rozwoju firmy”. Projekt ten składał się z cyklu dwudniowych szkoleń i warsztatów grupowych oraz z indywidualnych sesji doradztwa i coachingu z zakresu zarządzania firmą oraz zespołem. W ramach projektu została przeszkolona zarówno kadra menedżerska wyższego szczebla (w tym członkowie Zarządu), jak i kadra menedżerska szczebla średniego.

Prowadzone warsztaty oraz coaching spotkały się z bardzo wysoką oceną uczestników projektu. Zajęcia zrealizowane zostały z najwyższą starannością, solidnością, profesjonalizmem i entuzjazmem. Nasza współpraca z firmą EMOTION kontynuowana jest w kolejnych projektach dotyczących m.in. metodologii zarządzania projektami.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi EMOTION innym firmom i instytucjom.
Prezes Zarządu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry