emotion.edu.pl

Stawianie i przesuwanie granic

Stawianie i przesuwanie granic, czyli asertywna postawa wobec siebie i innych

Benjamin Disraeli"Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto pozwala mi wydobyć to, co we mnie najlepsze"

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą opanować sztukę obrony własnych praw w sytuacjach społecznych i osobistych, żyć w zgodzie ze sobą i innymi, budować relacje oparte na szacunku, chcą pozyskać umiejętność stawiania granic, poczucie większej pewności siebie oraz opanować umiejętność przyjmowania i udzielania krytyki.

Cel szkolenia:
 • Przedstawienie uczestnikom podstawowych zasad asertywności , barier utrudniających zachowanie asertywne, technik pozwalających na asertywne zachowanie w różnych sytuacjach
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zachowywania się w sposób asertywny
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z technik asertywnych
Korzyści dla uczestników warsztatu:
 • Obrona swoich praw w sytuacjach, gdy są one naruszane
 • Wzrost pewności siebie
 • Wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi ludźmi
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie z krytyką
Zakres tematyczny:
 • Czym jest asertywność?
 • Postawy wobec siebie i innych (asertywna, uległa, agresywna, manipulacyjna)
 • Postawa asertywna
 • Co utrudnia przyjmowanie postawy asertywnej?- czyli o monologu wewnętrznym
 • Budowanie postawy asertywnej (mapa asertywności, prawa osobiste)
 • Asertywna odmowa
 • Asertywne przyjmowanie ocen
 • Asertywne reagowanie na atak i krytykę
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry