emotion.edu.pl

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna, czyli co tak naprawdę decyduje o Twoim sukcesie zawodowym i osobistym

D. Goleman"Najlepsi wcale nie odznaczają się nieograniczonymi zdolnościami, ale świadomi są swoich ograniczeń, dzięki czemu wiedzą, w czym muszą się podciągnąć albo jak współpracować z kimś, kto posiada to, czego im brakuje"

Grupa docelowa:

Wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej, pracy w zespołach, przewodzenia, tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi.

Cel szkolenia:
 • Nabycie nowych i pogłębienie dotychczas znanych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • Przećwiczenie wybranych, kluczowych w osiąganiu sukcesów, umiejętności społecznych,
 • Nabycie umiejętności realnej oceny swoich mocnych i słabych stron
 • Wzrost świadomości roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do budowania dobrych relacji interpersonalnych
 • Nabycie pro aktywnego nastawienia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi ludźmi
Korzyści dla uczestników warsztatu:
 • Nauczą się rozpoznawać, nazywać i radzić sobie z emocjami swoimi i innych,
 • Nauczą się dokonywać realnej oceny swoich mocnych i słabych stron,
 • Nauczą się przyjmować postawę pro aktywną, determinującą efektywną reakcję na trudne sytuacje,
 • Podniosą jakość swojej pracy i współpracy z innymi,
 • Zwiększą swoje zdolności interpersonalne,
 • Poszerzą swoją samoświadomość oraz możliwości samokontroli i samo motywacji
Zakres tematyczny:

1. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – schemat powstawania emocji

 • Co to są emocje, emocje pierwotne i wtórne, emocje a uczucia, schemat powstawania emocji, porwanie emocjonalne a kierowanie emocjami
 • Tłumienie emocji – wpływ na naszą wydajność i efektywność
 • Anatomia wściekłości – sztuka uspakajania się

2. UMYSŁ RACJONALNY A UMYSŁ EMOCJONALNY, IQ, EQ – co decyduje o naszym sukcesie w życiu?

 • Typologie inteligencji emocjonalnej (D. Goleman, J. Mayer, P. Salovey)
 • Test – autodiagnoza inteligencji emocjonalnej
 • Wyniki najnowszych badań, przykłady wielkich karier
 • Dlaczego wykorzystujemy tylko ułamek naszych możliwości?

3. WIEDZA O SOBIE – Samoświadomość

 • Czym różnimy się od zwierząt?
 • Samoobserwacja i uważność jako narzędzia kierowania emocjami
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron uczestników

4. SAMOREGULACJA - panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi i impulsami

 • Techniki i metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami – samokontrola
 • Teoria pro aktywności (W.E. Frankl)
 • Postawa pro aktywna, postawa reaktywna - radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi

5. MOTYWACJA - osiąganie celów życiowych

 • Wyłanianie wartości i identyfikacja wewnętrznych przekonań
 • Źródła naszej siły i motywacji do działania
 • Jak rozwijać samodyscyplinę, wytrwałość i determinację – metody i techniki
 • Przeskakiwanie muru - optymizmu można się nauczyć

6. EMPATIA - uświadamianie sobie uczuć i potrzeb innych osób

 • Rozpoznawanie emocji
 • Świadomość polityczna
 • Rola empatii w życiu osobistym i społecznym

7. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

 • "Fabryka samolotów" – umiejętności zespołowe, współpraca i przewodzenie w zespołach
 • Wpływanie na innych, budowanie porozumienia
 • Typologie i znaczenie umiejętności społecznych
 • Kompetencje społeczne w codziennej praktyce zawodowej

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry