emotion.edu.pl

Obsługa klienta

Obsługa klienta Dobre relacje z klientami i współpracownikami
Jak być najbardziej lubianym i cenionym partnerem?

Albert Einstein„Wyższym przeznaczeniem jednostki jest służyć, raczej niż rządzić”

Grupa docelowa:

Pracownicy dowolnego szczebla, obsługujący zarówno klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego

Cel szkolenia:
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat najnowszych trendów w profesjonalnej obsłudze klienta
 • Podniesienie świadomości ważności osobistego podejścia i pozytywnej postawy w relacjach z innymi
 • Przyrost umiejętności kreowania i wpływania na poziom satysfakcji klientów
Korzyści dla organizacji i pracowników:
 • Poprawa jakości i efektywności obsługi klienta
 • Wzrost poziomu zadowolenia klientów i kontrahentów
 • Poprawa relacji w całym zespole
 • Przyrost liczby nowych klientów
 • Wzrost wskaźnika utrzymania „starych” klientów
Zakres tematyczny:
 • Czy wiesz, że każda osoba w Twoim otoczeniu jest Twoim klientem?
 • Czy wiesz, że największy sukces w pracy odnoszą Ci, którzy najlepiej służą innym?
 • Jakie są cztery poziomy satysfakcji klienta
 • Czego wymaga rynek, czego wymaga Twój najważniejszy klient
 • Pozytywna postawa w kontaktach z klientami, kontrahentami i współpracownikami
 • Jakie są dwa najważniejsze wskaźniki tego, czy naprawdę zadawalasz swoich odbiorców
 • Jak wprawić klienta w zachwyt?

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry