emotion.edu.pl

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą Zapomnij o stabilizacji, czyli jak zarządzać zespołem i komunikacją w obliczu zmian

Peter Ducker"Jedyna pewna rzecz w życiu to ciągła zmiana"

Grupa docelowa:
 • Kadra menedżerskiej średniego i wyższego szczebla
Cele szkolenia zarządzanie zespołem:
 • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian
 • Uświadomienie uczestnikom roli i zdań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat etapów zmian oraz narzędzi skutecznej komunikacji podczas procesu zmian
 • Przećwiczenie diagnozowania potrzeb informacyjnych i przygotowywania planu działań komunikacyjnych
 • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian
 • Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji
Korzyści dla organizacji i pracowników:

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą potrafić:

 • Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami podczas, którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne
 • Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników
 • Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole
 • Efektywnie komunikować się z podwładnymi
 • Umiejętnie przekazywać trudne decyzje
 • Skutecznie przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian
 • Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem
Zakres tematyczny:

Wprowadzenie do zarządzania zmianą

 • Czym jest zmiana? – cele i istota zmian
 • Zmiana – szansa, czy konieczność?
 • Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? – Autodiagnozna nastawienia i gotowości do zmian
 • Zarządzanie zmianą (psychologia zmiany – model Kurta Leawin’a)

Zarządzanie procesem zmian w firmie

 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
 • Gotowość do zmian
 • Na jakim etapie modelu zmiany jest menedżer i jego zespół?
 • Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany

Lider i menedżer w procesie zmian

 • Menadżer jako promotor zmian- określenie roli i zadań menedżera
 • Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wrażania zmian w organizacji: motywowanie w procesie zmian, budowanie atmosfery współpracy i zaufania
 • Jak przekonać i zaangażować pracowników do wdrażania zmian

Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian – reakcje pracowników na zmiany

 • Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
 • Postawy wobec zmian- reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
 • Rodzaje i źródła oporu wobec zmian

Komunikowanie zmian

 • Znaczenie efektywnej komunikacja w procesie zmian
 • Metody skutecznej komunikacji
 • Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w organizacji

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry