emotion.edu.pl

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Na wczoraj...
...Czyli wyjście z pętli czasowej i skuteczne zarządzanie projektami.
Szkolenie odkrywające praktyki największych korporacji

Bruce Wayne, CEO Wayne Enterprises"Wszystko jest niemożliwe do czasu, aż ktoś to zrobi."

Kompetencje Project Managera są dziś kluczowe we wszystkich sferach naszego działania. Każdy z nas chciałby zawsze osiągać swoje cele na czas, w ramach budżetu, zgodnie z ustalonym zakresem i to niezależnie czy mówimy o życiu zawodowym czy prywatnym. Trudno w to uwierzyć, ale w XXI wieku nadal 68% projektów kończy się niepowodzeniem. U podstaw ich porażki leży błędne definiowanie celów, lekceważenie ryzyka, błędy w zarządzaniu zespołem oraz inne podstawowe problemy. My wiemy jak ich uniknąć.

Kompetencje Project Managera są dziś kluczowe we wszystkich sferach naszego działania. Każdy z nas chciałby zawsze osiągać swoje cele na czas, w ramach budżetu, zgodnie z ustalonym zakresem i to niezależnie czy mówimy o życiu zawodowym czy prywatnym. Trudno w to uwierzyć, ale w XXI wieku nadal 68% projektów kończy się niepowodzeniem. U podstaw ich porażki leży błędne definiowanie celów, lekceważenie ryzyka, błędy w zarządzaniu zespołem oraz inne podstawowe problemy. My wiemy jak ich uniknąć.

CELE SZKOLENIA:

Efekt szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności działań projektowych umożliwiających realizację na czas, w ustalonym zakresie oraz budżecie
 • Zbudowanie świadomości zarządzania projektami i jej znaczenia dla organizacji
 • Usystematyzowanie wiedzy o zarządzaniu projektami
 • Wdrożenie narzędzi oraz standardów zarządzania projektami

Wiedza:

 • Dobre Praktyki stosowane powszechnie w biznesie
 • Techniki planowania i prowadzenia projektów
 • Praktyczne przykłady zarządzania projektami
 • Podstawowe narzędzia Project Managera

Umiejętności:

 • Organizowania pracy projektowej
 • Skutecznego zarządzania zespołem projektowym
 • Optymalizacji działań podczas projektu
METODOLOGIA SZKOLENIA / GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników – przydatne zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektów. W 80 procentach są to warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady. Gry przygotowane są na podstawie praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji), a wypracowane rozwiązania i metody są możliwe od zastosowania w pracy już następnego dnia po szkoleniu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 3 +1  (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem, ewentualnie On the Job Training -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy)

Proponowane działania szkoleniowe:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych oraz budowa case studies
 • Przeprowadzenie zajęć
 • Ewaluacja szkolenia
 • Konsultacje trenerskie oraz On-the-job training

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry