emotion.edu.pl

Diagnostyka

ANALIZY I PROFILE MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW ORAZ CAŁYCH ZESPOŁÓW
– niektóre z proponowanych narzędzi diagnostycznych:

MBTI™ – Służy jako narzędzie diagnostyczne w badaniu osobowości. Informuje o indywidualnym sposobie myślenia, działania, reagowania. Pozwala na lepsze rozumienie preferencji i ukrytych talentów, umożliwia bardziej świadomy dobór zadań i celów. Pozwala tworzyć zespoły składające się z różnych osobowości, dzięki czemu mogą one wypracowywać lepsze rozwiązania i rezultaty.

Extended DISC® - Służy do obserwacji i analizy zachowań (nie bada osobowości). Opisuje naturalny styl działania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, czynniki motywujące i demotywujące daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą. Możliwe jest zamówienie dodatkowych opisów pod kątem: przywództwa, sprzedaży, obsługi klienta lub członka zespołu.

Oba narzędzia znajdują zastosowanie w rozwoju i planowaniu kariery zawodowej pracowników, w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu konfliktem, budowaniu zespołów, w rozwijaniu talentów i cech przywódczych, w mentoringu i coachingu.

Po wykonanych analizach spotykamy się z uczestnikami w ramach sesji informacji zwrotnej, które mają charakter indywidualny lub grupowy. Analiza raportów, zdobyta wiedza i nowa świadomość są dla uczestników idealnym punktem wyjściowym w dalszym procesie rozwojowo-szkoleniowym.

Pobierz kartę zgłoszenia

W ramach różnych projektów nasi trenerzy pracowali m. in. dla:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
EMOTION
ul. Pisankowa
26 03-238 Warszawa
Tel/fax: +48 22 614 19 36
Mobile: +48 696 82 00 82
e-mail: biuro@emotion.edu.pl
Copyrights Emotion 2009-2014   |   Rysunki: Igor Kniaź   |   Webdesign: Paweł Ceran   |   Powered by LekkiCMS
do góry